Przydatne Wtyczki #5: Regenerate Thumbnails

Ten wpis to część serii „Przydatne wtyczki” w której opisuję wtyczki warte uwagi i zainstalowania w konkretnych przypadkach.


Strona wtyczki: https://pl.wordpress.org/plugins/regenerate-thumbnails/

Co robi ta wtyczka?

Wtyczka Regenerate Thumbnails służy do generowania miniaturek na bazie oryginalnych grafik w bibliotece mediów. Pozwala wygenerować miniaturki dla całej biblioteki jak i wybranych zdjęć.

Dla kogo jest przeznaczona?

Jeżeli Twój motyw uległ zmianie to prawdopodobnie istniejące już w bibliotece mediów zdjęcia mają nieoptymalne wymiary. Wtyczka ta przydaje się też wtedy gdy w kodzie motywu dodamy dodatkowe wymiary grafik.

Jak jej używać?

Po zainstalowaniu wtyczki, pojawi się nam dodatkowa pozycja w sekcji narzędzi:

Gdy do niej przejdziemy pojawi się nam narzędzie do masowego zmieniania rozmiarów grafik:

Warto zwrócić uwagę na opcję „Skip regenerating existing correctly sized thumbnails (faster)” – dzięki jej włączeniu, wtyczka pominie generowanie miniaturek, które już mają poprawne wymiary. Jest to idealne rozwiązanie gdy np. dodaliśmy dodatkowy rozmiar obrazków do motywu – pominiemy generowanie nowych miniaturek poza jednym rozmiarem.

W sekcji „Thumbnail Sizes” możemy zobaczyć jakie wymiary obrazków wykorzystuje obecnie nasza strona.

Gdy uruchomimy odnawianie miniaturek pojawi nam się pasek postępu – gdy dotrze do końca, możemy zamknąć zakładkę z tym widokiem:

Jeżeli otworzymy bibliotekę mediów i przełączymy ją do widoku listy, to po najechaniu na dane zdjęcie pojawi nam się dodatkowa opcja „Odnawianie miniaturek”:

Dodatkowo opcja „Odnawianie miniaturek” jest widoczna w polu wyboru „Masowe działania” – możemy więc wykonać odnawianie miniaturek dla wybranych zdjęć i grafik.

Jeśli klikniemy link do odnawiania miniaturek dla danego zdjęcia to przejdziemy do oddzielnego widoku:

Szczególnie przydatna jest lista pod przyciskiem odnawiania miniaturek, która pokazuje nam jakie miniaturki zostały wygenerowane oraz jakie mają nazwy.

Niektóre miniaturki nie są generowane, ponieważ miniaturka byłaby większa niż oryginalna grafika, co spowodowałoby obniżenie jej jakości.

 

Ciekawostki i triki

  1. Czasem na liście rozmiarów zobaczymy 0 pikseli – oznacza to, że zdjęcie jest skalowane tak by dostosować się do wysokości lub szerokości. Na przykład zdjęcie o wymiarach 800×0 pikseli będzie skalowane w ten sposób, że zdjęcie zostanie pomniejszone do 800 pikseli szerokości, natomiast wysokość zostanie zachowana proporcjonalnie, nawet jeśli będzie to np. 1600 pikseli. Gdybyśmy mieli tego typu zdjęcie i miniaturkę o wymiarach 800×800 pikseli to wtedy duża dysproporcja wysokości do szerokości spowoduje, że zdjęcie będzie miało 800 pikseli wysokości i 400 pikseli szerokości. Miniaturki są tworzone w ten sposób by dostosować się jak najbardziej do zadanego obszaru – stąd przypis „(proportionaly resized…”.
  2. Jeżeli rozmiar ma przypis „(cropped to fit)” to miniaturki będą przycinane do danego rozmiaru – wtedy miniaturka z naszego poprzedniego przykładu miałaby po prostu wymiary 800×800 pikseli.